Именик НАЈУ

Национална академија за јавну управу

Влада Републике Србије

ПИБ: 110464012

Матични број: 17910892

ЈБКЈС: 66427

Адреса за слање поште:  Палата Србија, источно крило, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Нови Београд

Адреса тренинг центра:  Војводе Степе 51, 11000 Београд

Телефон: 011-7357-100

Електронска пошта: office@napa.gov.rs

 

Информације о обукама: obuke@napa.gov.rs

Акредитација реализатора: akreditacija@napa.gov.rs

Развој програма стручног усавршавања: razvoj.programa@napa.gov.rs

Потребе за стручним усавршавањем: tna@napa.gov.rs

Техничка подршка за коришћење Платформе за еУчење: lms.podrska@napa.gov.rs