„Подршка професионалном развоју државних службеника на положају У Републици Србији кроз изградњу програма обуке за високе званичнике“, 2018-2019.

Уз подршку SIGMA пројекта ,,Подршка професионалном развоју државних службеника на положају у Републици Србији кроз израду програма обуке за високе званичнике“ који се имплементира у оквиру SIGMA Акционог плана за Србију 2018-2019, Национална академија  развија модеран програм стручног усавршавања и развоја државних службеника на положају. Усаглашена финална верзија програма обуке државних службеника на положају  ће бити укључена у Програм обуке руководилаца у државним органима за 2020. годину.