Правилник о вредновању

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања се утврђују критеријуми и мерила за вредновање програма стручног усавршавања у јавној управи.