Програм „HResurs“, 2018-2019.

Синергија јавног и приватног сектора

Трајање: 2018-2019.

У току је пријава на јединствени тромесечни Програм „HResurs“ – програм менторства и професионалног усавршавања запослених у људским ресурсима у јавном и приватном сектору, који организује Национална академија за јавну управу у сарадњи са Kабинетом председнице Владе Републике Србије и Америчком привредном комором у Србији (AmCham).

Циљ програма је професионални развој и размена искустава између државе и привреде, која ће кроз синергију две стране инспирисати промене у приступу руковођењу људским ресурсима у државној управи.

Програм ХРесурс ће окупити до 50 учесника – до 25 запослених у јединицама за управљање људским ресурсима из различитих министарстава (ментији) и до 25 професионалаца у области људских ресурса из компанија чланица AmCham-а (ментори), који ће бити спојени у менторске парове. Програм чини спој различитих активности које имају за циљ оснаживање лидерских вештина учесника, међусобно повезивање и обухватају менторство, радионице и рад на заједничком задатку у којима учествују сви менторски парови.

Активност менторства обухвата међусобно преношење знања и размена искустава рада у људским ресурсима, укључујући и повремено боравак на радном месту ментора/ментија. Фокус менторског рада ће бити на анализи потреба за обуком.

Програмом је планирано одржавање пет радионица у вези са функционисањем људских ресурса у државној управи, смерницама за менторство и методологијом утврђивања потреба, иновацијама у осмишљавању и спровођењу тренинга, вођењу фокус група, стратешким позиционирањем људских ресурса као и упознавање са основама статистичке анализе података и коришћења програма MS Excel.

Рад на заједничком задатку подразумева да сваки пар треба да изради анализу тренинг потреба једног одељења, из институције из које долази ментиј (на почетку програма ће ментор и ментиј заједнички одлучити за које одељење ће израдити анализу). На завршном догађају биће представљени извештаји о утврђеним потребама (у слободној форми – филм, ppt, word итд.)

Поред овога, на сваких месец дана, учесници ће имати прилику да се састану са руководиоцима директно надређеним ментијима са којима могу да продискутују о статусу пројектног задатка, а како би руководиоци могли да дају свој допринос пројекту.

Пријављени кандидати, који прођу процес селекције ће бити уврштени у Програм. На свечаном отварању Програма ће бити организовано формирање менторских парова, коришћењем програма за брзо упознавање и упаривање.

На завршном догађају Програма полазници ће представити израђене задатке.