Реализоване обуке

 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ - СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, 29. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Александра Поповић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ, 24. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Александар Добријевић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • НАПРЕДНЕ ПОWЕРПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 23. јун 2021, 2.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • НАПРЕДНЕ ПОWЕРПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 23. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА, 21. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Ивана Словић
 • ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ЈЛС, 18. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Ћурчин, Координатор: Ивана Словић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 15. јун 2021, 2.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Ђурђица Перишић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 15. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Ђурђица Перишић
 • РОДНА РАВНОПРАВНОСТ, 14. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Ивана Словић
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 11. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зорана Смиљанић Милојевић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 09. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Катарина Томашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ПРОВЕРА ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА И РЕГИСТРИ, 08. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јован Божовић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 07. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Станојевић
 • МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ, 07. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Олга Вучковић Кићановић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 04. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Станојевић
 • СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ, 03. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Даринка Радојевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ИЗРАДА ПЛАНА, 02. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Александра Поповић, Координатор: Видосава Величковић
 • ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ – А И ЦАРИНЕ У ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОМ/ ИНДИРЕКТНОМ УПРАВЉАЊУ, 01. јун 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Невенка Трипковић, Координатор: Драгана Водогаз
 • РОДНА РАВНОПРАВНОСТ, 31. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Оливера Ристановић, Зорана Карачић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ИТ СИГУРНОСТ, 28. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Драгана Водогаз
 • РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ, 26. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Аурелија Ђан, Координатор: Видосава Величковић
 • ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, 25. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Горан Павловић, Координатор: Драгана Водогаз
 • НАПРЕДНЕ ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25. мај 2021, 2.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНЕ ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНЕ ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25. мај 2021, 3.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНЕ ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • "ПРЕWОРК - ПОСТWОРК" АКТИВНОСТИ, 24. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • "ПРЕWОРК - ПОСТWОРК" АКТИВНОСТИ, 24. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 21. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ, 19. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Ненад Остраћанин, Координатор: Тајана Авдаловић, Драгана Водогаз
 • НАПРЕДНА ОБРАДА ТЕКСТА , 18. мај 2021, 2.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНА ОБРАДА ТЕКСТА , 18. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зоран Дубовац, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНА ОБРАДА ТЕКСТА , 18. мај 2021, 3.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • НАПРЕДНА ОБРАДА ТЕКСТА , 18. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • УПРАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИМ ТИМОВИМА, 17. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Жељко Бркић, Координатор: Ивана Словић
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 14. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНИСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ, 11. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марко Урошевић, Сузана Стојадиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 10. мај 2021, 2.10 Рачунарска сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Лидија Мартиновић, Синиша Барјактаревић, Координатор: Александра Мајкић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 10. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Лидија Мартиновић, Синиша Барјактаревић, Координатор: Александра Мајкић
 • ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ, 05. мај 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Оливера Ристановић, Зорана Карачић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • КАКО ПРИПРЕМИТИ И СПРОВЕСТИ УСПЕШАН ВЕБИНАР?, 28. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КАКО ПРИПРЕМИТИ И СПРОВЕСТИ УСПЕШАН ВЕБИНАР?, 28. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 26. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ , 23. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Милан Јосимов, Светлана Јовановић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ, 21. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Оливера Ристановић, Зорана Карачић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ, 19. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Томић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 16. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Мојашевић, Светлана Петровић, Координатор: Драгана Водогаз
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 14. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Мојашевић, Светлана Петровић, Координатор: Драгана Водогаз
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 12. април 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Мојашевић, Светлана Петровић, Координатор: Драгана Водогаз
 • КОНФЕРЕНЦИЈА, 25. март 2021, Онлине Стреам, , Онлине, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЛМС ПОДРШКА, 02. фебруар 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Александра Мајкић
 • КАКО ДА КОРИСТИТЕ ПИВОТ ТАБЕЛЕ У ЕКСЕЛУ?, 15. јануар 2021, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ, 17. децембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Јовановић Белотић, Координатор: Ђурђица Перишић
 • ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА, 14. децембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Ивана Урошевић, Маја Константиновић, Координатор: Ивана Словић
 • ПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА, 10. децембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Јовановић Белотић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - ФИС, 09. децембар 2020, Зоом, , Онлине, Реализатор: Пројекат, Координатор: Ивана Словић
 • МОЋ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, 27. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Нада Шарац, Светлана Живанић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ , 25. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Јовановић, Координатор: Ивана Словић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 24. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ЈАВНИ НАСТУП, 23. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ, 20. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Анђелка Марковић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, 19. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Јеленковић, Координатор: Ивана Словић
 • МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА, 18. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Љиљана Марковић, Снежана Радиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОДРШКУ НОВОПОСТАВЉЕНИМ ЛИДЕРИМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 18. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Душан Васиљевић, Милош Јовић, Пројекат , Светлана Јовановић, Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Светлана Уросевић, Наташа Радуловић
 • СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОДРШКУ НОВОПОСТАВЉЕНИМ ЛИДЕРИМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 18. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Душан Васиљевић, Милош Јовић, Пројекат , Светлана Јовановић, Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Светлана Уросевић, Наташа Радуловић
 • КОНЦЕПТ ДОБРЕ УПРАВЕ, 16. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Оља Јовичић, Координатор: Ивана Словић
 • КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНИСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ, 13. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марко Урошевић, Сузана Стојадиновић, Координатор: Ивана Словић
 • НЕПРАВИЛНОСТИ У ИПА КОНТЕКСТУ, 12. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бојана Слијепчевић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 05. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, 05. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Горан Павловић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ, 04. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Томић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - Комуникација за запослене у јединицама за управљање људским ресурсима, 03. новембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ, 29. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Олга Вучковић Кићановић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 28. октобар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Снежана Шундрић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 26. октобар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 21. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Драгана Водогаз
 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА, 20. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Ивана Вукашиновић, Координатор: Ивана Словић
 • ОСНОВЕ - СУШТИНСКА ПИТАЊА, 20. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бојана Тошић, Дијана Илић Зоговић, Добросав Миловановић, Драгана Јанковић, Ивана Вукашиновић, Ивона Симић, Нинослав Кекић, Ранка Вујовић, Срђан Мајсторовић, Светлана Јовановић, Звонко Поповић, Координатор: Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - Комуникација за запослене у јединицама за управљање људским ресурсима, 16. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 15. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 13. октобар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ, 09. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бранимир Благојевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 08. октобар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 07. октобар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Лидија Петковић, Наташа Ћирић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 05. октобар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • УГОВОРИ О НАБАВЦИ РОБЕ (ПРАГ), 30. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Љиљана Илић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 30. септембар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 30. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 29. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Татјана Драгосавац, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 28. септембар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Лидија Петковић, Наташа Ћирић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - Комуникација за запослене у јединицама за управљање људским ресурсима, 28. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Светлана Уросевић
 • БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ, 25. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Радулка Урошевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 23. септембар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Видосава Величковић
 • МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ – ПРИПРЕМА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ, 22. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јелисавета Тасев, Координатор: Светлана Уросевић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 21. септембар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 17. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 16. септембар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Јелена Ђорђевић, Координатор: Видосава Величковић
 • КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ, 15. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јасмина Бенмансур, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 14. септембар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Снежана Шундрић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 14. септембар 2020, НИШ Регионални центар, , Ниш, Реализатор: Лидија Петковић, Наташа Ћирић, Координатор: Видосава Величковић
 • УГОВОРИ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА (ПРАГ), 11. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Љиљана Илић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 09. септембар 2020, 3.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Снежана Шундрић, Координатор: Видосава Величковић, Горан Тијанић
 • ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ, 08. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бранислава Јакшић, Координатор: Ивана Словић
 • МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА, 03. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јована Важић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 03. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОБУКА ПРЕДАВАЧА – НАПРЕДНИ НИВО  , 02. септембар 2020, 2.8 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Видосава Величковић
 • ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, 01. септембар 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Стеван Лилић, Координатор: Ивана Словић
 • ПРЕГОВАРАЊЕ И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА, 31. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 28. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Шундрић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА, 26. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Драгана Гњатовић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 25. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 21. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сања Леверда, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ, 19. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бранимир Благојевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 18. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зорана Павловић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 14. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Светлана Уросевић
 • ЛМС ПОДРШКА, 14. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 12. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЈАВНИ НАСТУП, 11. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ФИНАНСИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ СТРУЧЊАКЕ, 06. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Радулка Урошевић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 03. август 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕГОВОРА, 31. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сања Арежина, Координатор: Видосава Величковић
 • РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ, 29. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ЈЛС, 28. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Ћурчин, Координатор: Светлана Уросевић
 • УВОД У ЕУ, 27. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Перишић, Координатор: Видосава Величковић
 • РОДНА РАВНОПРАВНОСТ, 24. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зорана Карачић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 24. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Александра Мајкић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 23. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Љиљана Јеленковић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСФОРМАЦИЈА: УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА, 22. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Биљана Лазаревић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 21. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ, 20. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ИКТ СИСТЕМИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА, 20. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Синиша Барјактаревић, Александра Мајкић
 • ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА, 17. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Соња Вуканић, Координатор: Драгана Водогаз
 • СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИПА, 16. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Љубинко Станојевић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА КА РАЗВОЈУ ЈЛС, 15. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Ивана Вукашиновић, Координатор: Драгана Водогаз
 • МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА, 14. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА, 13. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Сандра Јовановић Белотић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА, 10. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зорица Сорак, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС – ОСНОВНА ОБУКА, 09. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Милица Баста, Координатор: Драгана Водогаз
 • МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ, 08. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Олга Вучковић Кићановић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – ОСНОВНИ НИВО , 07. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Јована Важић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА, 06. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Ивана Вукашиновић, Координатор: Видосава Величковић
 • РАЗВОЈ Е - УПРАВЕ, 03. јул 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Јовановић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 30. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, 29. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Маја Петковић, Координатор: Видосава Величковић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 26. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 25. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ, 24. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Славка Драшковић Јовановић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД, 23. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 23. јун 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Светлана Уросевић
 • ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 22. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Славица Митровић Вељковић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ВИДЉИВОСТ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА, 19. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - вебинар, 18. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • МОЋ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, 17. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Биљана Веселиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 16. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА, 15. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 12. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОТВАРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПОДАТАКА, 10. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 10. јун 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА - вебинар, 08. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЈАВНИ НАСТУП, 05. јун 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Биљана Веселиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 29. мај 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 28. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 28. мај 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 28. мај 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Наташа Радуловић
 • ИТ СИГУРНОСТ, 27. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Далибор Винкић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 27. мај 2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • Агилно претраживање интернета, 25. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 22. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 21. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ , 19. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Видосава Величковић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 18. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 18. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • Агилно претраживање интернета, 15. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 14. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 14. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ , 13. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Зорана Карачић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 11. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 07. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА, 05. мај 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Јовановић, Координатор: Видосава Величковић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 04. мај 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 30. април 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 27. април 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Светлана Новаковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 27. април 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 23. април 2020, НАПА ЕЦДЛ, онлајн, ЕЦДЛТестЦентер, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, 21. април 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Маја Илић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 14. април 2020, НАПА вебекс, онлајн, Вебекс, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА, 12. март 2020, 1.9 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Милеса Марјановић, Мирослав Бунчић, Координатор: Видосава Величковић