„Развој информационог система за управљање обукама у Националној академији за јавну управу“, 2018-2019.

Донатор:Европска комисија кроз механизам urgent needs доступан члановима Регионалне
школе за јавну управу (РеСПА)

Трајање пројекта: 2018.

Циљ пројекта јесте израда и успостављање информационог система за управљање обукама
НАПА, који ће бити интерактиван и омогућиће примену е-услуга, као што је on-line регистрација
полазника обука, аутоматску дистрибуцију информација, информације о програмима обука,
информације о тренерима и предавачима, као и линк на е- Курсеви за учење НАПА. Централна
база података ће бити релацијска и једноставна за ширење. Све табеле, односи и кључеви ће
се документовати. ИС ће садржати потребне форме за управљање свим корисницима:
тренерима, предавачима, полазницима, курсевима, догађајима и омогућиће комуникацију
између НАПА и корисника. ИС ће поседовати и систем извештавања који ће генерисати
унапред дефинисане извештаје НАПА. Платформа ће бити доступна на српском
језику(ћириличком и латиничном писму). Документација мора бити машински читљива и
корисницима ће бити потребна дозвола за коришћење која ће им омогућити да допуне
документацију или да је модификује. Поред тога, ИС ће бити осмишљен тако да у будућности
постане интероперабилна са ХРМИС- Информационим системом за управљање људским
ресурсима у јавној управи.