„Подршка даљем развоју управе оријентисане ка грађанима кроз изградњу капацитета Националне академије за јавну управу“, 2018-2019.

У циљу подршке трансформацији јавне управе у Србији и развијању нових вештина и знања државних службеника, у 2017. години је основана Национална академија за јавну управу (НАПА).

Пројекат „Подршка Напи“ који се спроводи уз помоћ Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства, пружа подршку Академији у увођењу нових и модерних приступа у професионалном развоју и тренингу државних службеника, заснованих на основу искустава сличних, сродних институција у европским земљама. Циљ пројекта је да се кроз јачање капацитета Академије јавна управа у Србији трансформише у одговорну, оријентисану ка грађанима и способну да пружи висококвалитетне услуге. Пројекат ставља акценат на развијање нових програма обуке за поједностављивање и дигитализацију услуга које се пружају грађанима и привреди, али и на унапређење односа који државни службеници успостављају са корисницима услуга.