„Обука за државну службу за 21. век у Републици Србији“ (1), 2018-2020.

Имплементациони партнери на пројекту: Национална академија за јавну управу и УНДП

Трајање пројекта: 2018-2020.

Циљ пројекта је да подржи и ојача институционални механизам за континуирану обукусадашњег и будућег руководства државе и државних службеника у јавном сектору у Србији.
С тим у вези, пројекат првенствено има за циљ пружање подршке Националној академији зајавну управу у следећим областима: изради техничке документације за грађевинске радове,радове на реконструкцији и опремању додељеног простора, у складу са најновијим стандардима који обезбеђују енергетску ефикасност, здравље и безбедност на раду, блиску сарадњу у обављању задатака и ефикасно управљање, изградњу капацитета на појединачним и институционалним нивоима, укључујући пројектовање унутрашњих е-процеса, пројектовање нових програма обуке и редизајн постојећих у складу са светским трендовима у јавној управи за усклађивање са 4. индустријском револуцијом, увођење модерне платформе е-учења
помоћу ефикасних електронских мултимедијалних образовних технологија, подршке за међународну сарадњу, истраживања, као и постепену промоцију Академије.