„Анализа процеса и спецификација додатних ЛМС модула“, 2023.

Донатор: Европска комисија кроз механизам оn – demand support, доступан члановима Регионалне школе за јавну управу (РеСПА)

Трајање: Август – Децембар 2023

Као централна институција за изградњу капацитета и обуку запослених на свим нивоима јавне управе у Србији, Национална академија за јавну управу (НАЈУ) функционише са циљем да се позиционира као модерна и ефикасна институција. Од свог оснивања, НАЈУ је у свом раду користила савремене инструменте и алате, а уз подршку Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) започела је развој платформе Learning Management System (ЛМС) за онлајн и офлајн учење доступно свим запосленима у државној управи. НАЈУ је у онлајн тренинзима видела једино одрживо решење у обуци велике циљне групе, па је стога развила сопствени ЛМС који омогућава флексибилност времена и простора, индивидуализовано учење корисника, разноврстан едукативни материјал, интерактивност у комуникацији, могућност мерења ефеката учења и смањене трошкове реализације обука. Од почетка је било јасно да ће без обзира на релативно високе трошкове развоја е-обуке, дугорочно гледано, стварање овакве платформе смањити укупне трошкове организовања обука у Националној академији. Тренутно је на ЛМС - у регистровано више од 20.000 државних службеника, који имају приступ вебинарима, онлајн курсевима самосталног темпа, кратким видео материјалима и бројним другим материјалима за обуку, којима могу приступити у било ком тренутку према својим потребама.

С обзиром на то да је ЛМС модеран софтверски инструмент, потребно га је стално унапређивати како би могао да прати ИТ трендове и нове видове учења учини доступним корисницима. Стога, кроз овај пројекат НАЈУ има за циљ да направи скрининг анализу захтева корисника и процеса рада са препорукама за развој софтверских решења са конкретним спецификацијама, у вези са развојем додатних ЛМС модула у другој фази. Додатни ЛМС модули би се тицали :

  1. дигитализације процеса интерних конкурса
  2. дигитализације процеса креирања свих програма обуке
  3. софтверског решења за интерактивни и динамички преглед и приступ корисника целокупној понуди обуке НАЈУ.

Израда ових додатних модула би заокружила процес повезивања ЛМС-а са кључним функцијама стручног усавршавања које се обављају у НАЈУ. С друге стране, веома је значајна чињеница да би се на овај начин кључни подаци о тренерима и учесницима у НАЈУ објединили у ЛМС - у. Повезивање података из постојећих и нових модула омогућило би врхунски систем планирања, имплементације и комуникације са корисницима, као и основу за будућу употребу модела вештачке интелигенције.