„Развој интернет платформе Националне академије за јавну управу“, 2018.

Донатор: Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)

Трајање пројекта: 2018.

Циљ пројекта је да се уз стручну подршку ИТ експерата изради веб страница Националне
академије за јавну управу, која је информативна презентација институције, као и веб портал са
базом података. Интернет страница ће, између осталих информација и уобичајених функција
које садрже сајтови јавних институција, садржати и базу података, омогућити online услуге,
комуникацију и уносе података у базу. Да би се побољшала приступачност, веб страница ће се
развити у једноставном формату који ће бити доступан на српском језику (ћирилично и
латинично), док ће одређене информације/под-странице постојати и на енглеском језику.