Директиве о обавезном поступању реализатора и координатора обука