Политика квалитета

Национална академија за јавну управу се, након извршене Екстерне евалуације и својеврсног снимка стања, као и реализовања серије округлих столова намењених упознавању са различитим начинима обезбеђивања, праћења и унапређивања квалитета у различитим домаћим и страним институцијама за образовања одраслих и рефлексија на могућности примене ових методологија у контексту НАЈУ, определила за усвајање система менаџмента квалитета према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015.

Усвајање система менаџмента квалитетом (енг. Quality Management System - QMS) јесте стратешка одлука Националне академије за јавну управу, која треба да помогне да се побољшају њене укупне перформансе и да пружи чврсту основу за иницијативе за одрживи развој. То је структурирани оквир и скуп процеса дизајнираних за управљање и побољшање квалитета услуга и процеса унутар Академије. Примарни циљ QMS-а је да обезбеди да Академија не само доследно испуњава, већ и да надмашује очекивања корисника док се придржава прописа и стандарда.

Политика квалитета Националне академије за јавну управу је саставни део укупне политике и стратегије Академије. Политика квалитета која је пред Вама, заснива се на опредељењу Националне академије за јавну управу да задовољи потребе корисника обуке и свих осталих заинтересованих страна на принципима система менаџмента квалитетом.