„Подршка Националној академији за јавну управу у професионалном развоју јавне управе“, 2019-2020.

Пројекат подршке Европске уније унапређењу система стручног усавршавања у јавној управи „Подршка Националној академији за јавну управу у професионалном развоју јавне управе“ треба да допринесе успостављању ефикасније, инклузивније и одговорније јавне управе у Републици Србији.

Пројекат пружа подршка НАЈУ у унапређењу програма обука, кроз спровођење анализа потреба за обукама у циљу сагледавања реалних потреба запослених у јавном сектору, ревизију постојећих програма према утврђеним потребама и приоритетима (укључујући инкорпорирање хоризонталних питања), као и развој приоритетних онлине курсева.

Имплементација пројекта, започета у јуну 2019. године, поверена је консултанатској куће ИБФ Интернатионал. Пројекат је трајао 19 месеци и завршен је у децембру 2020. године.