Пројекат „Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају у Србији“

Сврха пројекта је јачање интегритета и менаџерских и професионалних капацитета државних службеника на положају у државној управи. Као такав, пројекат је саставни део ширег стратешког циља успостављања професионалне и одговорне државне управе, засноване на заслугама, која пружа висококвалитетне јавне услуге. Пројекат ће подржати припрему и спровођење модерног програма свеобухватног професионалног развоја државних службеника на положају и допринеће јачању капацитета НАЈУ и трансформацији у модеран развојни тренинг центар.

Општи циљ пројекта је подржати реформу јавне управе кроз јачање професионалне и одговорне државне управе.

Специфични циљ пројекта је јачање менаџерских и професионалних капацитета државних службеника на положају кроз примену циљаног модерног програма развоја и обуке.

Пројектом је планирано да се обучи око 255 државних службеника на положају. Од тога, 150 новопостављених (newly appointed) и око 105 државних службеника који су већ на положају (already appointed).

Пројекат се базира на концепту програма обуке државних службеника на положају који је Академија развила у сарадњи и уз подршку СИГМА, и као такав програм је усвојен од стране Владе РС за 2020. годину.

Поред обука, које подразумевају обуке усмерене на унапређење знања из кључних области за рад државне управе и обука усмерених на унапређење вештина, предвиђени су и други облици стручног усавршавања попут коучинг сесија, израде плана индивидуалног пута развоја, студијске посете и тзв. једнократних догађаја (one-off event).

Пројекат започиње израдом свеобухватних пакета материјала који ће бити коришћени на обукама, након чега започиње њихова имплементација. Цео процес ће бити праћен и евалуиран, како би се, између осталог, у завршним активностима пројекта извршила ревизија постојећег програма и на тај начин програм финално креирао у складу са потребама циљне групе.

Планирано је да пројекат траје 30 месеци, почев од 1. марта 2021. године.

Донатор: ЕУ

Врста уговора: директан грант из средстава ИПА 2019