Влада Републике Србије усвојила програме обука Националне академије за јавну управу

Београд, 7.2.2019 – На предлог Националне академије за јавну управу Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. јануара 2019. године закључком Владе 05 број 151-877/2019 усвојила Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2019.годину.

На истој седници Владе, закључком Владе 05 број 151-881/2019-1 усвојени су Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2019. годину. Програми су доступни на следећем ликну:

 

Општи програм обуке државних службеника

Општи програм обуке запослених у ЈЛС

Програм обуке руководилаца у државним органима

Програм обуке руководилаца у ЈЛС