УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТА У ОПШТИНИ ЧУКАРИЦА

Како унапређујете рад општине, шта су конкретне радње које предузимате како бисте поједноставили неку услугу коју пружате? Да ли имате неки пример да поделите са нама?

У сталном контакту са грађанима Чукарице долазимо до најрелевантнијих информација шта је то што је најпотребније урадити у различитим сферама, као и у различитим деловима Чукарице. Употребом савремених информационо комуникационих технологија у општини Чукарица, омогућено је повећање ефикасности рада, као и пружање услуга грађанима и привреди. Један од захтева из стратегије развоја је и систематизовање података о притужбама, као и могућност и транспарентност постављених питања. Физичка и правна лица могу постављати питања председнику или пријавити комуналној инспекцији проблем путем сајта. Грађани имају могућност и да једном недељно дођу на пријему код председника општине, као и код чланова Већа у складу са ресорима за које су задужени. Путем сајта, грађани могу дати и свој предлог за тзв. “мале радове”. Такође, путем апликације “Мој предмет” омогућен је увид у статус поднетог захтева, рок и начин решавања, кретање предмета, као и име референта који обрађује предмет, а путем линка е-управа је омогућено електронско наручивање докумената. Управа општине Чукарица је пустила у рад андроид апликацију „Чукарица-отворена општина“, помоћу које грађани, мобилним телефоном, могу пријавити проблем и евентуално послати слику места или догађаја. Поред тога, пуштено је у рад више електронских шалтера. На тај начин је грађанима омогућено да захтеве поднесу електронским путем, преко интернета, без физичког доласка на шалтер. Општина је стандардизовала процедуре рада 2015. године, док је ресертификација на стандард ИСО 9001:2015 извршена 2018. године. Управа Градске општине Чукарица свој система менаџмента квалитетом базира на процесном приступу који нам омогућава да планирамо своје процесе и њихово међусобно деловање.

Шта то конкретно значи за грађане?

Трудимо се да грађанима пружимо обиље корисних информација и да на тај начин олакшамо, убрзамо, поједноставимо процесе и процедуре који се одвијају између њих и Општинске управе.  У прилог томе говори чињеница да је проценат решених предмета у 2018. години износио 97,6%, у односу на 2013. годину када је тај износ био само 72%. Такође, од прошле године омогућили смо грађанима да активно учествују у креирању буџета, где су предлози грађана из оквира надлежности општине уврштени у план за ову годину, док су они захтеви који излазе из оквира надлежности општине као иницијатива грађана усмерени надлежним институцијама. Партиципативан буџет, заједно са отвореношћу и транспарентношћу, представља средство за јачање узајамне одговорности. Увек смо спремни да чујемо коментаре и предлоге грађана, јер нам то омогућава повезивање са људима, чиме се ствара поверљива заједница у којој сви учествују.

Како оцењујете значај обука које НАЈУ организује у општини Чукарица?

Изузетно је важно континуирано унапређење знања и стручности запослених у јединицама локалне самоуправе, јер само тако можемо да допринесемо изградњи ефикасне и професионалне локалне управе. Обуке које Национална академија за јавну управу организује омогућавају кадровску оспособљеност органа локалне самоуправе, тако што обогаћују потребна знања и вештине запослених у јединицама локалне самоуправе. Све ове обуке доводе до унапређења квалитета услуга које се пружају грађанима, а наш главни циљ јесте унапређена јавна управа, која треба да буде сервис грађана.

Која су Ваша очекивања од обука?

Очекујем да ће обуке које Национална академија за јавну управу организује допринети јачању компетенција запослених, неопходних за успешну реализацију свакодневних послова и остваривање циљева локалне самоуправе. На тај начин ће се створити уређена, ефикасна и модерна управа, чији запослени могу да одговоре на све изазове са којима се могу сусрести у оквиру својих надлежности. Морамо континуирано да посматрамо квалитет пружања услуге грађанима, како бисмо видели шта треба побољшати, те је веома важно да запослени учествују у стручним обукама усмереним ка унапређењу јавне управе.

Срђан Коларић, председник општине Чукарица