РЕКОРДАН БРОЈ ОБУЧЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДНОМ ДАНУ

Академија ради пуним капацитетом

Београд, 27.5.2019 – Данас је у организацији Националне академије за јавну управу (НАЈУ) обуку похађало преко 100 државних службеника, што је највећи број обучених у једном дану од оснивања НАЈУ. Обуке реализоване на данашњи дан су Обука предавача основни ниво, Уставно уређење, Израда докумената јавних политика, Управљање пројектним циклусом и Assessment center.

Интересовање за обуке које организује НАЈУ је у константном порасту, с обзиром на чињеницу да су обуке у складу са потребама различитих циљних група службеника у јавној управи, почев од службеника који се припремају за полагање стручног испита, преко запослених у кадровским и ИПА јединицама, руководилаца у јавној управи, будућих предавача као и свих осталих државних службеника заинтересованих за ове теме.