РЕАЛИЗОВАНА ОБУКА „КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА“ У ЛЕСКОВЦУ

Лесковац, 10.5.2019 – У циљу унапређења знања и вештина инспектора потребних за ефикасно вршење инспекцијског надзора, Национална академија за јавну управу је у периоду од 7. до 9. маја 2019. године у Регионалном центру за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу, реализовала обуку „Ка ефикаснијим инспекцијама“. Садржај тренинга који су реализовале др Весна Савић из Министарства здравља и Соња Вуканић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односио се на планирање и спровођење инспекцијског надзора. Обуци је присуствовало двадесеторо инспектора запослених у Градској управи Лесковац. Учесници су имали прилику да раде практичне вежбе, као и да размене искуства са реализаторима у вези са применом постојећег Закона о инспекцијском надзору и подзаконским актима.