Програм „HResurs“

У току је пријава државних службеника на пословима развоја људских ресурса за учешће у тромесечном програму менторства и професионалног усавршавања запослених у људским ресурсима (Програм „HResurs“) у јавном и приватном сектору, који организује Национална академија за јавну управу у сарадњи са Kабинетом председнице Владе Републике Србије и Америчком привредном комором у Србији (AmCham).

Програм чини спој различитих активности које имају за циљ оснаживање лидерских вештина учесника, међусобно повезивање и обухватају менторство, радионице и рад на заједничком задатку (процена потреба за обуком) у којима учествују сви менторски парови.

Програм „HResurs“ ће окупити до 50 учесника – до 25 запослених у јединицама за управљање људским ресурсима из различитих министарстава (ментији) и до 25 професионалаца у области људских ресурса из компанија чланица AmCham-а (ментори), који ће бити спојени у менторске парове.

На свечаном отварању Програма, 25. септембра 2018. године ће бити организовано формирање менторских парова, коришћењем програма за брзо упознавање и упаривање, док ће на завршном догађају Програма полазници представити израђене задатке.

„HResurs“ је јединствени програм професионалног развоја и размене искустава између државе и привреде у области људских ресурса чија реализација ће допринети остваривању надлежности Националне академије у области процене потреба за обуком и кроз синергију две стране инспирисати промене у приступу руковођењу људским ресурсима у државној управи.