ПРИЈЕМ АКАДЕМИЈЕ У МРЕЖУ ИНИСТИТУТА И ШКОЛА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ У ЦЕНТРАЛНОЈ И ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Београд, 6.6.2019 – Национална академија за јавну управу постала је институциони члан у Мрежи института и школа за јавну управу у Централној и Источној Европи (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee)).

Мрежa института и школа за јавну управу у Централној и Источној Европи основана је 1994. године и регистрована у Словачкој Републици као међународна, невладина и непрофитна организација са седиштем у Братислави. Циљ NISPAcee од самог оснивања био је да подржи и ојача ефикасно управљање и модернизацију јавне управе у земљама Централне и Источне Европе, а током 25 година постојања значајно је допринела развоју националних и регионалних јавних управа и локалних самоуправа у овим земљама.

Мрежа NISPAcee окупља стручњаке у области јавне управе и јавних политика, пружа подршку у формирању академских мрежа и промовише сарадњу кроз преношење најбољих пракси у јавној управи. NISPAcee организује годишње и специјализоване конференције, обуке, семинаре и радионице; пружа подршку стручњацима који се баве истраживањем; објављује публикације; организује летње школе и студијска путовања; учествује у конзорцијумима за различите пројекте; додељује награде стручњацима из јавних управа; учествује у раду и представља регионални центар Мреже за јавну управу Уједињених нација (United Nation Public Administration Network (UNPAN)).