ПРЕДСТАВЉЕН ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИОНОГ РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

19.3.2019 – У просторијама Националне академије за јавну управу (НАЈУ) 14. и 15. марта организовани су Округли столови на којима је представљен предлог Програма организационог развоја НАЈУ. Овај Програм израђен је у оквиру пројекта „Подршка Националној академији за јавну управу“, који подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства, у циљу даљег јачања капацитета НАЈУ и њених запослених. Програм је представљен запосленима у НАЈУ, а потом и кључним партнерским институцијама.

Циљ Програма је да НАЈУ обезбеди неопходне стратешке правце и смернице  институције, како би у наредних 6 година били обезбеђени оквири за континуиран и систематичан организациони развој.

Програм је резултат стратешке анализе интерних капацитета институције (SWOT анализа) и ситуационe анализe спољних фактора (ПЕСТ анализа) који могу утицати на рад институције. Стратешке области рада НАЈУ у наредном периоду обухватају унапређење интерних капацитета институције, унапређење процеса планирања и креирања програма обука стручног усавршавања, унапређење оперативног спровођења програма као и процеса вредновање програма стручног усавршавања и јачање аналитичко-истраживачких капацитета Академије.