Представљен Нацрт водича за анализу потреба за стручним усавршавањем

Београд, 15. јануар 2019. – Округли сто за представљање Нацрта водича за анализу потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи одржана је у уторак у Београду.

Округлом столу је присуствовало преко 30 представника јавног сектора. Представљени су сврха и циљеви потреба за стручним усавршавањем, принципи на којима почива методологија, учесници, њихова улога, као и фазе у процесу анализе потреба за стручним усавршавањем. Кроз интерактивну дискусију, закључено је да је од велике важности израдити овакве смернице, које ће на једноставан и кохерентан начин бити примењене у целом јавном сектору, како на централном, тако и на локалном нивоу.

На Округлом столу је запажено да је потребно престати са праксом која образовање запослених посматра само као корективни фактор неадекватног понашања или слабих резултата рада, већ га посматрати и као прилику за континуиран развој и напредовање службеника. Додатно, један од закључака састанка јесте и да је једна од најважнијих информација за припрему анализе за потребом за обукама оцена задовољства грађана услугама које пружа јавна управа.

Нацрт водича припремљен је у оквиру пројекта „Подршка даљем развоју управе оријентисане ка грађанима кроз изградњу капацитета Националне академије за јавну управу“, коју подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства.

Након што водич буде припремљен, у првој половини фебруара биће одржане обуке за његову примену за 50 запослених у јединицама за људске ресурсе у органима јавне управе.