Почела четвородневна обука Управљање стручним усавршавањем у државним органима

Београд, 7.5.2019 – Национална академија за јавну управу организовала је четвородневну обуку на тему Управљаље стручним усавршавањем у државним органима. Циљ ове обуке је развијање неопходних знања и вештина полазника за успешно управљање стручним усавршавањем. Циљна група су службеници у државним органима који обављају послове управљања људским ресурсима и руководиоци.