Отворен интерни конкурс за реализаторе обука

Национална академија за јавну управу је, сагласно члану 17. став 4. Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, послала електронском поштом предавачима са Сталне листе предавача и других реализатора, позив за интерни конкурс ради ангажовања као реализатора обука у 2019. години. Позив је отворен од 24. маја 2019. године.

Позиви су упућени предавачима који се налазе на поменутој Сталној листи у областима: Систем јавне управе, Управљање у јавној управи, Јавне финансије, Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ, Е-управа и дигитализација, Европске интеграције и међународна сарадња, Лични развој и вештине, Тренинг тренера и Планирање у локалној самоуправи.

Обавештавамо све предаваче да обрате пажњу, јер у појединим ситуацијама из непознатих разлога мејл аутоматски завршава у фолдеру junk или spam.

ИБР број и област за коју сте акредитовани можете пронаћи овде