ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

Београд, 18.2.2019 – У просторијама Националне академије за јавну управу током фебруара одржане су две дводневне обуке за управљање стручним усавршавањем у државним органима. 7. и 8. фебруара одржана је обука за службенике запослене на централном нивоу управе, док је 11. и 12. фебруара одржана обука за запослене на локалном нивоу.

Обукама је присуствовало укупно 50 учесника – јавних службеника који раде на пословима управљања људским ресурсима, укључујући представнике министарства, Народне скупштине, Заштитника грађана, као и представнике јединица локалне самоуправе и градских општина.

Тренери су са учесницима разговарали о компетенцијама за рад јавних службеника, чему оне служе, који је значај стручног усавршавања у остваривању циљева организације, као и о алатима и техникама спровођења анализе потреба за обукама. Учесницима је детаљно представљено који су начини прикупљања података о потребама одређене организационе јединице за усавршавањем, који су најбољи путеви анкетирања запослених, како одредити приоритет међу утврђеним потребама и како те налазе анализа представити руководиоцу органа.

Обуке су одржане у оквиру пројекта „Подршка Националној академији за јавну управу“ који подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства.