КУРСЕВИ И ОБУКЕ

 

Савремена теорија и пракса управљања људским ресурсима велику пажњу придаје концепту перманентног професионалног усавршавања запослених. Како је обука најважнија инвестиција у запосленог, NAPA настоји да својом делатношћу одговори изазовима савремених тенденција управљања људским ресурсима у области едукације, али и сложеним процесима професионализације државне управе.

Календар обука (ускоро)

Најновије обуке (ускоро)

РЕАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ (ускоро)

ОБУКE ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Национална академија за јавну управу подржава обуке других организација. Овде можете видети листу обука:

Ускоро…