КУРСЕВИ И ОБУКЕ

 

Савремена теорија и пракса управљања људским ресурсима велику пажњу придаје концепту перманентног професионалног усавршавања запослених. Како је обука најважнија инвестиција у запосленог, NAPA настоји да својом делатношћу одговори изазовима савремених тенденција управљања људским ресурсима у области едукације, али и сложеним процесима професионализације државне управе.

Најава обука

На овом линку можете се пријавити на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

РЕАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ (ускоро)

ОБУКE ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Национална академија за јавну управу подржава обуке других организација. Овде можете видети листу обука:

Ускоро…