Обуке за анализу описа посла, одређивање компетенција и израда описа радних места

Београд, 31.1.2019 – Национална академија за јавну управу уз подршку Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, током јануара месеца текуће године, обучила је 110 службеника из 70 органа државне управе, кроз реализацију седам обука Анализа описа посла и одређивање компетенција за рад државних службеника. Наредни корак биће реализација обуке за примену Уредбе о одређивању компетенција и изради коначних описа радних места за представнике самосталних и независних регулаторних тела, која ће се одржати 5. фебруара 2019. године.