Објављен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

Национална академија за јавну управу је дана 21. децембра 2018. године објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку: ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије.

Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи и потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих ће бити расписан током године.

 

Често постављана питања:

  • Да ли се под реализатором подразумева физичко лице, односно да ли пријаве за јавни позив подносе кандидати као физичка лица?

На јавни позив могу са јавити само кандидати – физичка лица. Правна лица се не могу јавити по овом јавном позиву, а за њих ће накнадно бити објављен посебан позив.

  • Да ли је потребно да документа која се прилажу као докази буду оверена?

Документација не треба да буде оверена јер се сви докази скенирају и прилажу преко портала приликом пријављивања (детаље о начину прилагања докумената можете видети приликом попуњавања пријаве на порталу еУправе).

  • Како се доказују тренерске вештине?

Поседовање тренерских вештина се доказује достављањем модела плана обуке по сопственом избору из области стручног усавршавања за коју се пријављујете (детаље имате у оквиру дела јавног позива: докази који се прилажу уз пријаву).

  • Шта се сматра успешно завршеним програмом обуке предавача?

Под успешно завршеним програмом обуке предавача подразумева се стручно усавршавање лица са специјалистичким знањем из одређених области и спроводи се ради унапређења предавачких вештина, усвајања дидактичко методичких знања и развоја вештина презентације и комуникације ради преношења стручних знања. Циљ програма обуке предавача (или тренинга тренера како се често назива) је унапређење, односно стицање основних знања о специфичностима и процесима учења одраслих, планирању, припреми и дизајнирању обуке, коришћењу различитих метода и техника обучавања, врстама публике односно учесника итд. као и оспособљавање да самостално изводе обуку. Кандидат доставља уверење или другу исправу (сертификат, потврда и др.) којом се утврђује да је успешно завршио програм обуке предавача.

  • Како функционише процес подношења пријаве за акредитацију реализатора стручног усавршавања и колико често се упућује позив за акредитацију?

Подношење пријава за процес акредитације реализатора стручног усавршавања врши се искључиво након што Национална академија за јавну управу распише јавни позив, у дефинисаном року од 30 дана од дана објављивања позива, попуњавањем формулара и достављањем комплетне документације на порталу еУправа. Све пријаве које пристигну након истека рока, сматрају се за неважеће.

Позив за акредитацију биће реализован два пута у току године, а тачни датуми биће најављени на сајту Националне академије за јавну управу.