NAPA učestvovala na regionalnoj ministarskoj konferenciju u Skoplju

Skoplje, 26. oktobar, 2018 – Ministarstvo za informaciono društvo i upravu Republike Makedonije, UNDP, Regionalni HUB za razvoj javne uprave Astana (ACSH) i Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), organizovali su regionalnu ministarsku konferenciju u Skoplju sa temom „Savremeni izazovi u javnoj službi i uloga partnerstva za postizanje rešenja“.

Konferenciju su otvorili Damjan Mančevski, ministar za informaciono društvo i upravu Makedonije i Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

Na konferenciji je učestvovao i v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu, Dražen Maravić. On je bio panelista na dva panela sa temama: Uloga NAPA, kao centralne trening institucije u reformi javne uprave i Izazovi i budućnost treninga i profesionalni razvoj u javnoj upravi.