Национална академија за јавну управу објављује почетак израде Програма организационог развоја НАЈУ

У складу са чланом 32. Закона о планском систему (Службени гласник РС 30/18) Национална академија за јавну управу објављује почетак израде документа јавне политике Програм организационог развоја НАЈУ.
Програмом се детаљније разрађује циљ 2: Успостављање усклађеног јавно-службеничког Система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, Стратегије реформе јавне управе. Поред тога, спроводи се у дело и Правац активности 5. (посебан циљ): Обављање послова државне управе који се односе на спровођење програма стручног усавршавања, Стратегије стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији.
Овим документом јавне политике одредиће се кључни циљеви и области развоја Националне академије, као и мере за њихово постизање.