Мастер студије у области јавних финансија

Национална академија за јавну управу је уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Службу за управљање кадровима Владе Републике Србије део тима који је спровео активности предселекције државних службеника и запослених у јединицама локалних самоуправа који ће имати прилику похађају мастер програме у области управљања јавним финансијама који су акредитовани у склопу реализације пројекта. У оквиру Пројекта обезбеђена je школарина за око 110 службеника са централног и локалног нивоа.

У скопу реализације регионалног пројекта „Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле – ФИНАК“, који се финансира у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, дизајнирана су и развијена три нова мастер програма у Србији и два у Албанији у области финансијског управљања, рачуноводства и контроле у јавној администрацији.

Службеници који успешно положе пријемни испит ће имати могућност да наредне академске године, похађају мастер студије на Факултету организационих наука – Универзитета у Београду, Факултету за економију, финансије и администрацију – Метрополитен универзитета у Београду, Економског факултета – Универзитета у Крагујевцу и Универзитету у Новом Пазару.