ЈНМВ број: 4/2018 – Набавка услуга припреме за штампу и штампање материјала за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала

Предмет јавне набавке су услуге припреме за штампу и штампање материјаа за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала.