ЈНМВ број: 3/2018 – Набавка услуге информисања и односа са јавношћу

Предмет јавне набавке су услуге информисања и односа са јавношћу за потребе Националне академије за јавну управу.