ЈНМБ број: 1/2019 – Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи.

Предмет јавне набавке су услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи.