ЈНМБ број: 2/2019 – Набавка услуге одржавања софтвера за управљање обукама

Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера за управљање обукама.