ЈН број: 1/2018 – услуга писаног и усменог превођења

Предмет јавне набавке су услуге писаног и усменог превођења, које обухватају услуге превођења са српског језика на друге језике и са других језика на српски језик – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Националне академије за јавну управу.