ИНФОГРАФИК ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ДАЉЕМ РАЗВОЈУ УПРАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ГРАЂАНИМА, КРОЗ ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ“