Предмет јавне набавке су услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи.  ...