Национална академија за јавну управу је дана 19. априла 2019. године објавила јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. На јавни позив могу са јавити акредитоване...

Национална академија за јавну управу је дана 19. априла 2019. године објавила јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (правна лица и предузетници) који испуњавају услове за селекцију спроводилаца који су наведени у позиву. Пријаве на...

20.3.2019 - У циљу пружања доприноса ефикасној имплементацији подзаконских аката у вези са увођењем система компетенција у службенички систем, Национална академија за јавну управу је у сарадњи са Службом за управљање кадровима и Министарством државне управе и локалне самоуправе, а уз подршку ГИЗ пројекта -...