25.3.2019 - Национална академија за јавну управу у сарадњи са ИБЕС пројектом за подршку реформе пословних процеса у РС, организује дводневну обуку за примену законодавног оквира у области инспекцијског надзора, 18 и 19. априла 2019. године. Циљну групу чинe службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског...

У складу са чланом 32. Закона о планском систему (Службени гласник РС 30/18) Национална академија за јавну управу објављује почетак израде документа јавне политике Програм организационог развоја НАЈУ. Програмом се детаљније разрађује циљ 2: Успостављање усклађеног јавно-службеничког Система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима,...

Београд, 18. септембар, 2018 – Данас је у просторијама Националне академије за јавну управу (НАПА) одржан састанак и посета делегације генералног секретаријата Владе Републике Француске. Делегацију су чиниле Anne Castelnau, саветник у Мисији за високе државне службенике и Claudine Justafre, експерт за реформу јавне управе...