О АКАДЕМИЈИ

Национална академија за јавну управу је централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих. Основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Сл. гласник РС“, бр 94/2017 од 19.10.2017. године) а са радом је почела јануара 2018. године.

Програми

Национална академија за јавну управу врши развој методологије и стандардних инструмената који омогућавају континуирано и флексибилно праћење и прилагођавање програма обуке у складу са потребама државних органа и спроводи поступак утврђивања потреба за програме које припрема и спроводи.

Други о нама

Буџет академије

Чланом 11. Закона о Националној академији за јавну управу прописано је да се средства за финансирање послова Националне академије обезбеђују: 1) у буџету Републике Србије за опште трошкове рада; 2) у буџету Републике Србије, буџету аутономне покрајине, буџету јединице локалне самоуправе и финансијском плану органа и организација јавне управе – за програме обуке и друге стручне послове у вези са програмима обуке које Национална академија спроводи у јавној управи.
Тарифу за услуге стручног усавршавања и обављање других стручних послова за потребе корисника из органа јавне управе, изузев корисника средстава буџета Републике Србије, као и за потребе корисника ван јавне управе утврђује Влада, на предлог Националне академије. Приходи остварени пружањем услуга за потребе, по захтеву или у интересу корисника приход су буџета Републике Србије. Средства за финансирање активности у 2018. години којима је омогућен почетак рада и успостављање надлежности Националне академије, а која подразумевају техничка и друга средства неопходна за извршавање послова из утврђеног делокруга, обезбеђена су из текуће буџетске резерве.

Конкурси

 • Конкурси
12/08/2018

Национална академија за јавну управу, на основу чл. 54. и 55. Закона о...

Мрежа контакт особа

У циљу успостављања свеобухватног и ефикасног система стручног усавршавања запослених у јавној управи, Национална академија за јавну управу је формирала мрежу контакт особа, представника институција јавне управе који су задужени за комуникацију и сарадњу на пословима утврђивања потреба за стручним усавршавањем, развоја и спровођења програма стручног усавршавања, као и евалуације квалитета спроведених програма.

{"\u0410\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u0458\u0430 \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043a\u043e\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0458\u0435":"44.814891, 20.456194","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434":"44.805942, 20.445882","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0412\u0440\u0430\u045a\u0435":"42.544831, 21.907589","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0412\u0440\u0448\u0430\u0446":"45.119815, 21.293471","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0417\u0440\u0435\u045a\u0430\u043d\u0438\u043d":"45.380763, 20.389738","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0408\u0430\u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430":"43.974986, 21.260068","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041a\u0438\u043a\u0438\u043d\u0434\u0430":"45.826999, 20.461326","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041a\u0440\u0430\u0459\u0435\u0432\u043e":"43.726797, 20.684037","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041a\u0440\u0443\u0448\u0435\u0432\u0430\u0446":"43.577320, 21.327354","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041b\u0435\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430\u0446":"42.994588, 21.944525","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041d\u0438\u0448":"43.318049, 21.892501","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u041f\u0430\u0437\u0430\u0440":"43.139476, 20.515251","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041f\u0430\u043d\u0447\u0435\u0432\u043e":"44.873043, 20.643802","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041f\u0438\u0440\u043e\u0442":"43.156739, 22.582826","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u041f\u043e\u0436\u0430\u0440\u0435\u0432\u0430\u0446":"44.620574, 21.177520","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0421\u043c\u0435\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e":"44.661545, 20.929126","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0421\u043e\u043c\u0431\u043e\u0440":"45.760274, 19.113843","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0423\u0436\u0438\u0446\u0435":"43.854669, 19.841901","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0427\u0430\u0447\u0430\u043a":"43.888847, 20.347709","\u0413\u0440\u0430\u0434 \u0428\u0430\u0431\u0430\u0446":"44.752513, 19.691662","\u0417\u0430\u0448\u0442\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a \u0413\u0440\u0430\u0452\u0430\u043d\u0430":"44.801399, 20.464348","\u0418\u0437\u0432\u0440\u0448\u043d\u043e \u0432\u0435\u045b\u0435 \u0410\u041f \u0412\u043e\u0458\u0432\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430":"45.253406, 19.849253","\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0448\u0442\u0438\u0442\u0443 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0458\u0435":"44.803308, 20.452477","\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u0458\u0430 \u0437\u0430 \u0445\u0430\u0440\u0442\u0438\u0458\u0435 \u043e\u0434 \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438":"44.815645, 20.404076","\u041d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0420\u0435\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0421\u0440\u0431\u0438\u0458\u0435":"44.811737, 20.465929","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0410\u0434\u0430":"45.793808, 20.026284","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u043d\u0430\u0446":"43.542427, 21.708162","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0410\u043b\u0438\u0431\u0443\u043d\u0430\u0440":"45.079341, 20.968033","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0410\u0440\u0438\u0459\u0435":"43.750662, 20.100614","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0431\u0443\u0448\u043d\u0438\u0446\u0430":"43.065750, 22.413139","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0458\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0448\u0442\u0430":"43.969567, 19.564587","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0440\u0430\u0458\u0435\u0432\u043e":"44.580320, 20.413991","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0442\u043e\u0447\u0438\u043d\u0430":"44.148135, 21.077184","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0447":"45.393581, 19.236501","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0447\u043a\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0430\u043d\u043a\u0430":"45.249373, 19.394860","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0447\u043a\u0438 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0446":"45.359211, 19.592928","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0435\u043b\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0430\u043d\u043a\u0430":"43.219591, 22.315636","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0435\u043e\u0447\u0438\u043d":"45.209932, 19.718506","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0435\u0447\u0435\u0458":"45.611818, 20.038396","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u043e\u0458\u043d\u0438\u043a":"43.017289, 21.722867","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u043e\u0459\u0435\u0432\u0430\u0446":"43.835731, 21.959009","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0443\u0458\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446":"42.459668, 21.765117","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0430\u0440\u0432\u0430\u0440\u0438\u043d":"43.724930, 21.364481","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0430\u043d\u043a\u0430":"44.335351, 21.076778","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e \u0413\u0440\u0430\u0434\u0438\u0448\u0442\u0435":"44.766696, 21.519737","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0446\u0438":"44.615308, 19.782068","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0447\u0438\u043d \u0425\u0430\u043d":"42.706330, 22.058404","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u043b\u0430\u0441\u043e\u0442\u0438\u043d\u0446\u0435":"42.965014, 22.128169","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u043e\u0436\u0434\u043e\u0432\u0430\u0446":"44.787940, 20.476942","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0440\u0430\u0447\u0430\u0440":"44.800677, 20.474378","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0412\u0440\u045a\u0430\u0447\u043a\u0430 \u0411\u0430\u045a\u0430":"43.618942, 20.888005","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0413\u0430\u045f\u0438\u043d \u0425\u0430\u043d":"43.225153, 22.033158","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0413\u0440\u043e\u045a\u0438 \u041c\u0438\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446":"44.024531, 20.459981","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0413\u0440\u043e\u0446\u043a\u0430":"44.670892, 20.716704","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0435\u0441\u043f\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430\u0446":"44.094535, 21.439185","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0438\u043c\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u0433\u0440\u0430\u0434":"43.016077, 22.778077","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0416\u0430\u0431\u0430\u0459":"45.376111, 20.070696","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0416\u0430\u0431\u0430\u0440\u0438":"44.355775, 21.214777","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430\u0440\u0430":"44.803359, 20.481263","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0417\u0432\u0435\u0447\u0430\u043d":"42.910656, 20.838546","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u0443\u043d":"44.844758, 20.408988","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0418\u0432\u0430\u045a\u0438\u0446\u0430":"43.575520, 20.235053","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0418\u043d\u0452\u0438\u0458\u0430":"45.047872, 20.081761","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0430\u045a\u0438\u0436\u0430":"46.060661, 20.060616","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432\u043e":"44.607145, 22.612181","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043d\u0438\u045b":"43.926893, 20.722426","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u045a\u0430\u0436\u0435\u0432\u0430\u0446":"43.564366, 22.248601","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0432\u0430\u0447\u0438\u0446\u0430":"45.111333, 20.620034","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0432\u0438\u043d":"44.737633, 20.979754","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0441\u0458\u0435\u0440\u0438\u045b":"44.002701, 19.909978","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e \u041f\u043e\u0459\u0435":"42.636839, 21.091941","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0441\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430 \u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0446\u0430":"42.586968, 21.573570","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0440\u0443\u043f\u0430\u045a":"44.367023, 19.361773","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0443\u0447\u0435\u0432\u043e":"44.476162, 21.672763","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0437\u0430\u0440\u0435\u0432\u0430\u0446":"44.381500, 20.259165","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0458\u043a\u043e\u0432\u0430\u0446":"44.366843, 20.161446","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0438\u043f\u0459\u0430\u043d":"42.525699, 21.122298","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0409\u0438\u0433":"44.224841, 20.239906","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0458\u0434\u0430\u043d\u043f\u0435\u043a":"44.418976, 21.950045","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0430\u043b\u043e \u0426\u0440\u043d\u0438\u045b\u0435":"44.554389, 21.287298","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0452\u0430":"42.841096, 21.584358","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0435\u0434\u0438\u0458\u0430\u043d\u0430":"43.318535, 21.919632","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446":"44.437176, 20.694208","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041d\u0435\u0433\u043e\u0442\u0438\u043d":"44.226551, 22.528699","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041d\u0438\u0448\u043a\u0430 \u0411\u0430\u045a\u0430":"43.295044, 22.005814","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u0430 \u0412\u0430\u0440\u043e\u0448":"43.460205, 19.814229","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434":"44.823180, 20.413242","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u0438 \u0411\u0435\u0447\u0435\u0458":"45.599583, 20.140415","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041e\u0431\u0438\u043b\u0438\u045b":"42.686873, 21.067133","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041e\u043f\u043e\u0432\u043e":"45.053746, 20.428454","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0438\u043b\u0443\u043b\u0430, \u0413\u0440\u0430\u0434 \u0411\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434":"44.812075, 20.470182","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0438\u043b\u0443\u043b\u0430, \u0413\u0440\u0430\u0434 \u041d\u0438\u0448":"43.312886, 21.893887","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043d\u0442\u0435\u043b\u0435\u0458":"43.330946, 21.912064","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0430\u0440\u0430\u045b\u0438\u043d":"43.859378, 21.408476","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u0446 \u043d\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0432\u0438":"44.379208, 21.417992","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0448\u0442\u0435":"45.229932, 21.119590","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u043e\u0436\u0435\u0433\u0430":"43.844861, 20.036230","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0440\u0435\u0448\u0435\u0432\u043e":"42.308769, 21.648956","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0458":"43.582561, 19.526589","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0440\u0438\u0437\u0440\u0435\u043d":"42.214769, 20.741464","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u043a\u0443\u043f\u0459\u0435":"43.236437, 21.592404","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0420\u0430\u0436\u0430\u045a":"43.673950, 21.549082","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0420\u0430\u043a\u043e\u0432\u0438\u0446\u0430":"44.743229, 20.445322","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0420\u0430\u0447\u0430":"44.230805, 20.978255","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0420\u0430\u0448\u043a\u0430":"43.285606, 20.614986","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0430\u0432\u0441\u043a\u0438 \u0412\u0435\u043d\u0430\u0446":"44.802196, 20.456549","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0432\u0438\u043b\u0430\u0458\u043d\u0430\u0446":"44.233690, 21.193958","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0435\u043d\u0442\u0430":"45.925442, 20.078032","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0458\u0435\u043d\u0438\u0446\u0430":"43.272825, 20.000481","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u043c\u0435\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0441\u043a\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0430\u043d\u043a\u0430":"44.369033, 20.959132","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u043e\u043a\u043e\u0431\u0430\u045a\u0430":"43.642350, 21.876864","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0440\u0431\u0438\u0446\u0430":"42.746150, 20.788684","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0440\u0431\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d":"45.547333, 19.792469","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0440\u0435\u043c\u0441\u043a\u0438 \u041a\u0430\u0440\u043b\u043e\u0432\u0446\u0438":"45.203737, 19.934338","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0440\u0438 \u0413\u0440\u0430\u0434":"44.815302, 20.464935","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u0443\u0440\u0447\u0438\u043d":"44.791131, 20.270287","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0422\u0438\u0442\u0435\u043b":"45.204929, 20.308060","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0422\u043e\u043f\u043e\u043b\u0430":"44.254947, 20.679763","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0422\u0440\u0441\u0442\u0435\u043d\u0438\u043a":"43.620693, 20.998940","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u040b\u0438\u045b\u0435\u0432\u0430\u0446":"43.720336, 21.443615","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0423\u0431":"44.456464, 20.073469","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0423\u0440\u043e\u0448\u0435\u0432\u0430\u0446":"42.370153, 21.148220","\u041e\u043f\u0448\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0426\u0440\u0432\u0435\u043d\u0438 \u041a\u0440\u0441\u0442":"43.325908, 21.890668"}

Ресурси

 • Јавне набавке
08/03/2019

Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера за управљање обукама.  

 • Јавне набавке
12/02/2019

Предмет јавне набавке су услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског...

 • Јавне набавке
28/01/2019

У следећем документу можете видети целокупан план јавних набавки за 2019 годину.  

 • Корисна документа
16/01/2019

Преузмите документ кликом на овај линк.

 • Јавне набавке
11/01/2019

Преузмите документ кликом на овај линк  

 • Јавне набавке
13/12/2018

Преузмите документ кликом на овај линк

 • Јавне набавке
13/12/2018

Преузмите документ кликом на овај линк

 • Јавне набавке
13/12/2018

Предмет јавне набавке су услуге припреме за штампу и штампање материјаа за обуке,...

 • Јавне набавке
02/10/2018

Преузмите документ кликом на овај линк

 • Јавне набавке
07/09/2018

Предмет јавне набавке су услуге информисања и односа са јавношћу за потребе Националне...

 • Корисна документа
12/08/2018

Преузмите документ кликом на овај линк

Последњи извештаји

Претходни извештаји

Година Број обука Број полазника
2007 131 2361
2008 201 3327
2009 159 2641
2010 173 3120
2011 222 3838
2012 221 3715
2013 161 2781
2014 122 2017
2015 118 1957
2016 181 3532
2017 270 4545
Укупно: 1959 33834

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Питања

Сва питања можете да нам поставите преко контакт формулара или пошаљете на адресу елетронске поште office@napa.gov.rs